ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Психиатър
https://drmartinova.com
Адрес: гр. Ловеч, ул.Стефан Караджа 3
Тел.: 068 589 858
Моб.тел.: 0884 608 349; 0888 753 537
E-mail: dr_vili@ abv.bg

Телефон: 0888 /569 200
Телефон МЦ ''Юг'':052/601 249
Телефон ДКЦ "Еквита":052/63 99 99
Ел. поща: [email protected]

Адрес: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3
Тел.: 02 922 53 17
Моб. тел.: 0887 411 102
E-mail: ekaludiev@ yahoo.com
Работно време: Понеделник и сряда от 10-13:00 (здравна каса) и в сряда след 14:00 (платено)

Адрес: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 9, ет.1, каб. 4
Тел: 032 643 816


http://phoenixhouse.bg
Адрес: гр. София, ул. Рилски езера 16
Тел.: 02 962 35 84
Моб. тел.: 0898 209 175
E-mail: peter.vassilev@ abv.bg

Адрес: гр. София, Ул. „Г.С.Раковски“ № 61, ет. 1
Моб. тел.: 0887 203 727
E-mail: ltzoneva@ abv.bg

Адрес: гр. София, ул. Екзарх Йосиф 59 /ЦПЗ София/
тел: +359 2 939 90 49
+359 888 615 644

гр. София, бул. Македония №16, ет. 2, ап. 34
02 - 851 78 24, 0897 99 37 93,
0876 99 37 93
РЕКЛАМИ