Общи условия
Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.
Интернет страницата (уеб сайтът) zdravna-platforma.com е разработен и се поддържа от „Уеб пауър” ООД ЕИК 203758109, което е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между „Уеб пауър“ ООД и всяко лице, което се свързва, ползва и има достъп до Интернет сраницата (уеб сайта) zdravna-platforma.com.
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „Уеб пауър” ООД и потребителите, които посещават интернет страницата zdravna-platforma.com
„Уеб пауър” има правото да променя тези условия за ползване по всяко време. „Уеб пауър” не се задължава да информира потребителите при настъпили промени по условията за ползване.
Продължавайки да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с тези условия и евентуално настъпилите промени по тях.

Условия за обслужване

„Уеб пауър” предоставя на потребителите чрез сайта zdravna-platforma.com достъп до база от данни през интернет.

Zdravna-platforma.com предоставя услуги при следните условия:

1. Съдържанието на zdravna-platforma.com – текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на самолечение.
2. Съдържанието на сайта zdravna-platforma.com, включително и поместените статии,мнения и съвети от специалисти не могат да заменят професионалната медицинска помощ и лечение. zdravna-platforma.com съветва винаги да се обръщате към личния си лекар за компетентно мнение, свързано с Вашето здраве.
3. „Уеб пауър” не носи отговорност за потребители, които не са потърсили медицинска помощ заради прочетена в сайта информация.
4. „Уеб пауър” не носи отговорност за предприето самолечение от страна на потребителите.
5. Никога не използвайте лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист.
6. „Уеб пауър” не носи отговорност за достоверността на информацията, която е публикувана на сайта zdravna-platforma.com. „Уеб пауър” си запазва правото да посочва източниците на информация в zdravna-platforma.com.
7. Zdravna-platforma.com не препоръчва използването и не потвърждава качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.
8. „Уеб пауър“ ООД не носи отговорност за информацията и снимките качени в личните страници на болници, медицински центрове, дентални центрове, фирми за медицинско оборудване, аптеки и лекари, поради факта, че информацията, която е в личните страници, се подава от самите лекари, клиники, центрове или др.
Лекарите, медицинските центрове, аптеките и всички институции присъстващи в zdravna-platforma.com носят отговорността за информацията, която предоставят на своите страници.
9. „Уеб пауър” не носи отговорност за настъпили вреди, в следствие на публикуваната информация в zdravna-platforma.com.

УСЛУГИ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че „Уеб пауър“ ООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че информацията в zdravna-platforma.com се актуализира периодично и Уеб пауър не носи отговорност за изнесена невярна информация от сайта и настъпили вреди и щети,в следствие на това.

ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

1. Zdravna-platforma.com може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от „Уеб пауър“ ООД.
2. Уеб пауър ООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.
3. Всяко лице може без предварително разрешение да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта, освен в предвидените в тези условия изключения. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат.
4. zdravna-platforma.com използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате уебсайта zdravna-platforma.com.
Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.
Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.

ДРУГИ

1. Уеб пауър ООД има право без предупреждение да променя дизайна и технологията на предоставяните услуги.
2. Всички материали на Интернет страницата zdravna-platforma.com, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството).
Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и другите действащи закони.
Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения.
Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация.
Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите „Уеб пауър“ ООД.
3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на zdravna-platforma.com е публикувана без гаранции за точност и истинност.
Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.
4. Уеб пауър не гарантира, че потокът от информация от и към zdravna-platforma.com няма да бъде записван, следен и анализиран от трети страни.