ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Съдебна медицина
Адрес: гр. София, ул. “Здраве” № 2, ет. 2, каб. 29, Катедра по съдебна медицина и деонтология
Тел.: 02 923 0764; 02 923 0412;
Моб. тел.: 0888 000 690
E-mail: sashko_forensic@ yahoo.com
Работно време: понеделник – петък: 08:00ч. – 16:00ч.{
РЕКЛАМИ