ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Уролог
Адрес гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А , мед. ц-р Флоренция,
тел: 0888 878603
гр. Банско ул. Иван Михайлов 13
Адрес: гр. София, бул. Ген. Скобелев 79,
гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 191
Тел: 0897 730 489

https://urology-pleven.bg
Моб. тел.: 0888 267 368
E-mail: [email protected]
Медицински Център „ Уромед“ Плевен, ул. „Дойран“ 104
Служебен тел. 064/ 830 930
Медицински Център „Троян - Здраве“, Троян
Служебен тел. 0670/ 5 20 24
УМБАЛ „Света Марина“ Плев
Професор Д.Шишков Д.М - специалист уролог Пловдив
“Университетска Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД ( 8 етаж ,урологична клиника )
Адрес: гр. Пловдив, бул. България 234
Тел.: 032/95 92 21
Моб.тел.: 0876 204 566
E-
Доц. д-р Силви Кирилов – уролог
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Моб. тел.: 0887 306 575
E-mail: [email protected]

Адрес: гр. Шумен, пл. Възраждане 1
Моб.тел.: 0887 239 515
Е-mail: d_r.t.tonev@ abv.bg

Адрес: гр. София, ул. “Ами Буе” № 27 -29 (МЦ “Детско здраве”)
Тел.: 02 952 4297; 02 952 5737;
Моб. тел.: 0888 223062
Адрес: гр. София, бул.”Тотлебен” N 21 (УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”)
Адрес: гр. Кюстендил, ул. П. К. Яворов 6
Тел.: 078 970 236
Моб.тел.: 0885 325 919

Моб.тел.: 0888876759
Е-mail: [email protected]
Адреси: Плевен, УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ , Клиника по УРОЛОГИЯ
Плевен, Урологична клиника "Уромед", ул. "Дойран" № 104

Адрес: гр. Русе, ул. Независимост 2, ДКБ, ет.3, каб.4
Тел.: 0888 656 395
Е-mail: [email protected]

РЕКЛАМИ