ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Невролог
Aдрес: гр. Плевен, ул. Даскал Димо 22 (ДКЦ “Света параскева”)
Тел.: 064 80 188
Моб. тел.: 0898 454 778
E-mail: [email protected] abv.bg

Адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" 1, МБАЛНП СВ. Наум
Тел: 0888 522115, 02 970 22 30

Адрес: гр. Плевен ул. Георги Кочев 8А
Тел: 0888711675
Тел.: 0889002247
Тел. Клиника по неврохирургия: 064 886 286

Адрес: гр. Стара Загора, бул. Христо Ботев 69, вх.В, ет.1
Тел.: 042 620 020;
Моб. тел.: 0888 795 574, 0886 818 369
E-mail: [email protected] abv.bg

Адрес: гр. София бул.Мария Луиза №108 (НМТБ “Цар Борис III” Неврологичен кабинет)
Моб. тел.: 0899 213 953
Тел.: 02 932 22 40; 02 932 22 61
E-mail: [email protected]

https://www.spine-center.bg
Адрес: София, бул. Николай Столетов № 67А, ет. 8, СБАЛ Гръбначен център, в сградата на V-та МБАЛ София
Тел.: 02/ 9170 950; 02/ 9170 961
Mобилен: +359 889 797 794
Fax.: 02/ 9170 951

http://www.d-rsadakov.com
Адрес: гр. Пловдив, ул. Александър Стамболийски №107, ет. 1, каб. 4
Телефон: 0898 72 19 27
032 - 39 18 39
E-mail [email protected]

гр. Пловдив, ул. Перущица 1А, ДКЦ Пълмед БЛОК С
гр. Пловдив, ул. Перущица 1А, УМБАЛ Пълмед
0884 01 62 94
032 - 60 73 00
032 - 30 83 49

Адрес: гр. Кнежа, ул. Марин Боев № 4, каб.5
Тел: 0887 623 580
Адрес: гр.Ямбол, ул. Жельо войвода 16
Адрес: гр. Ямбол, ул. "Христо Смирненски" № 2, ет. 3, каб. 425
Телефон: 046 665107; 0898 468238
Имейл: [email protected]

РЕКЛАМИ