ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Генетика
https://www.lmpbg.org
Адрес: Лаборатория по геномна диагностика към Център по „Молекулна медицина“ на Медицински университет, София.
София, 1431, ул. „Здраве“ №2, „Майчин дом“ 14-ти етаж.
Тел.: 02/ 9172268; 0886065511
Е-mail: kremensk@yahoo. com

РЕКЛАМИ