Проф. Д-р Красимир Нейков - Уролог Онколог София
за специалиста
НАЧАЛНИК КЛИНИКА – ПРОФ. КРАСИМИР НЕЙКОВ, ДМН

Началник Клиника по урология към СБАЛО ЕАД

Специалист по Урология с 41-годишен стаж. Последователно е работил в Урологичен сектор към Хирургично отделение МБАЛ-Силистра, 3 години клинична ординатура в Урологична клиника „Пирогов”.
Шестнадесет години е бил асистент и главен асистент в Урологична клиника на Александровска болница.
Началник на клиника в Урологична клиника на СБАЛО-ЕАД.

Специалност по Онкология.
Специалност по Здравен мениджмънт.
Проведени специализации в Германия, Холандия, Италия и Испания.
Действителен член на Европейската асоциация по урология.

Научни звания:

- 2001 г. Избран за Старши научен сътрудник втора степен по ОНКОЛОГИЯ
- 2014 г. Избран за Професор по ОНКОЛОГИЯ
- 2014 г. Избран за член на Съвета на Директорите на УСБАЛО

дейност
Приемно време: понеделник и четвъртък от 09.00 часа - каб.107 в СБАЛО АД
Работи с лазер за лечение на аденом на простатата и за резекция на тумори на пикочния мехур и камъни в пикочния мехур, лазерната конфигурация включва морселатор

Клиниката по Урология е от трето ниво на компетентност.
Годишно през клиниката минават повече от 800 пациенти , които са за оперативно лечение.
Заедно с високоспециализираната дейност и консултативните прегледи в 107-ми кабинет, броя им надвишава 3500 пациенти годишно.
Клиниката е оборудвана с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на съвременна диагностично-лечебна и оперативна дейност.Клиниката разполага с флексибилен уретроцистоскоп

Основната дейност на клиниката е свързана с:
- оперативни интервенции чрез коремен достъп при злокачествени заболявания на бъбрек, уретер, пикочен мехур, простата
- оперативни интервенции чрез коремен достъп при метастазиране в лимфните възли при тумори на тестиса
- оперативни интервенции при задръжка на урина в горните и долни пикочни пътища
- ендоскопско лечение на всички видове обструкции на долните пикочни пътища
диагностична дейност
Обемът на диагностичната дейност включва:
- цитологично и хистологично уточняване при карциноми на долните и горни пикочни пътища
- изследване на туморни маркери /ПСА/ при съмнение за рак на простатата
- трансректална пункционна биопсия на простатата
- цистоскопии с биопсии
- урофлоуметрия при болни с обструкции на долните пикочни пътища /мъже и жени/
- клиниката разполага с апарат за ултразвукова диагностика
- компютърна томография и ядреномагнитен резонанс
- за доуточняване и стадиране се провеждат ректоскопии, иригографии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии и др.
- флексибилна уретерореноскопия
- извършване на пункционни биопсии под ултразвуков контрол
- система за отворени оперативни интервенции в таза тип “THUNDERBEAT”
- система за отворени оперативни интервенции при онкологични заболявания на простата и пикочен мехур тип “FORCETRIAD”
- апаратура за биполярна трансуретрална резекция при тумори на пикочния мехур и при доброкачествена простатна хиперплазия
- ново поколение ултразвукова апаратура за пункционни биопсии на простата и перкутанни нефростомии C-рамо за извършване на рентгенова диагностика
контакти
Адрес: гр. София, ул. Пловдивско поле 6
Тел.: 02 807 62 44,
02 8076379
Моб. тел.: 0888 518 816
E-mail: [email protected]

Видеа на проф. Нейков:

https://www.youtube.com/watch?v=xKyElbOVkOk&list=PLMfQ5Qmo7SvB7HwUa0SMQaihyZcunn1us&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=8k5PpHVmdQo
https://www.youtube.com/watch?v=ksx0evTkyAs
https://www.youtube.com/watch?v=3s_GYUoKyP4&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=_QgAaHDVo-w&list=PLMfQ5Qmo7SvB7HwUa0SMQaihyZcunn1us&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=fQj_Yf4eMwg&list=PLMfQ5Qmo7SvB7HwUa0SMQaihyZcunn1us&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-Rdy_Ue4BWM
https://www.youtube.com/watch?v=73qKvH8ewj0
https://www.youtube.com/watch?v=_QgAaHDVo-w
https://www.youtube.com/watch?v=xKyElbOVkOk
Галерия
Уеб страница/и
http://www.sbaloncology.bg/index.php/bg/