МБАЛ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" - Болница Гоце Делчев
за нас
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД гр. Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение.
Болницата разполага със 155 легла, разпределени в 11 отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работи и приемно-консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок.
Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

Пациентите се настаняват в удобни болнични стаи, всяка от тях с телевизор. МБАЛ Иван Скендеров ЕООД работи по договор с Районната здравноосигурителна каса гр. Благоевград.
стационарен блок
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Предоставя многопрофилна и висококвалифицирана терапевтична помощ.

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Първични, вторични и консултативни прегледи.

ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Травматологична хирургия – кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези.

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията.

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Първични и вторични неврологични прегледи.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно лечение.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Родилна зала – създадени са отлични условия за първи грижи за новороденото.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
Програмно хемодиализно лечение на пациенти с ХБН, ОБН и интоксикации.

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, противоепидемични и профилактични.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
В отделението по образна диагностика на МБАЛ Иван Скендеров работят добре обучени специалисти с богат опит. Отделението разполага с модерна апаратура позволяваща извършването на прецизни изследвания.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ
МБАЛ Иван Скендеров разполага с модерно оборудвано отделение по физиотерапия. Тук нашите пациенти ще открият добре подготвени специалисти и ще получат адекватна терапия.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
- Приемно - консултативен блок
- Кабинет за съхранение на кръв и кръвни продукти
- Отделение по образна диагностика
- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
болнична аптека
В аптеката е създаден механизъм на организация на дейността, позволяващ изработване и актуализиране на списъка на основните лекарствени средства; осъществяването на управление, съхранение и разпределяне на лекарства, осигуряване на противоотрови и други животоспасяващи лекарства, информация на персонала за наличие на лекарства, контрол върху сроковете на годност.
контакти
гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54
Телефони: 0751/95 114; 0751/95 144; 0751/95 123.
Факс: 0751/60243
E-mail: [email protected]
Галерия
Уеб страница/и
http://mbal-gocedelchev.com