Д-р Стойка Радева - Физиотерапевт София
за специалиста
Началник на Клиника по Физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ ″Ц. Йоанна – ИСУЛ″ Гл. асистент към МУ – София.
Преподавател по следдипломно обучение на лекари – курсовете “Акупунктура”- цикъл А, В, С, Д и “Лазертерапия”.

Специалности:

“Физикална терапия и рехабилитация “ – 1991г.
“Иглотерапия и медицинско обгаряне” – Улан Батор, Монголия, 1989г.

Курсове следдипломна квалификация:
“Електродиагностика и електростимулация”
“Акупунктура”
“Мануална терапия”
“Лазертерапия”

Научни интереси: Немедикаментозно лечение на остра и хронична болка при заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система, при ортопедични и дегенеративни ставни проблеми, при главоболие, тригеминална невралгия.

Има разработен собствен алгоритъм за лечение на болни с шийна и лумбална дискова патология, периферни нервни парализи и парези, допълнително лечение при пациенти с метаболитен синдром, надграждаща иглотерапия при болни с мултипленна склероза.
Специализирала е в страни като Русия, Монголия, Китай.

Има участия на много наши и международни форуми, свързани с лечение на болката и метаболитния синдром, както и публикации по тези теми в наши и европейски списания.
работно време
Приемно време:

от понеделник до петък от 08:00 до 14:00 часа
контакти
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Моб. тел.: 0887 894 824
Тел.: 02 943 24 14