Доц д-р Стефан Вълканов - Неврохирург Стара Загора
за специалиста
Доц. Вълканов е началник на клиниката по Неврохирургия към УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" в Стара Загора.

Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.

Доц. д-р Ст. Вълканов е преподавател по неврохирургия към към катедрата по Хирургия, Неврохирургия и Урология на Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора.

Има 15 годишен стаж по специалността Неврохирургия и е автор и съавтор на над 40 научни публикации и доклади в международни и български списания и сборници.

Изследователската му работа се състои в проучвания в областа на невроонкологията, невротравматизма, както и в съвместна работа по проучвания на колеги от всички катедри на факултета.
 През 2013г. защитава дисертация на тема Транссулкусен микрохирургичен достъп при интрацеребрални лезии. 
Като специалист неврохирург се занимава с оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни и спондилодискогенни заболявания, малформации на ЦНС, съдови заболявания на ЦНС.
лечение
Като специалист неврохирург доц. Вълканов се занимава с оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни и спондилодискогенни заболявания, малформации на ЦНС, съдови заболявания на ЦНС.
контакти
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов 2,
УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркочич" клиника по неврохирургия
Тел: 0887 558 275

Галерия