Доц. д-р Радин Цонев - Гастроентеролог София
за специалиста
Доц. Радин Цонев завършва медицина през 1988г, 2 години отбива военна служба като авиолекар.
Има 2 специалности-Вътрешни болести и Гастроентерология. 5 години стаж в МБАЛ-гр. Лом-Вътрешно отделение. 13 години стаж в Пета Градска болница, Клиника по Гастроентерелогия под ръководството на проф. Григор Мечков.
От 2007г е член на екипа на МБАЛ-Токуда, а от 2013г до сега е Началник на Гастроентерологичното отделение в болница Токуда.

Специализации в Холандия, Рим-Университетска католическа болница Джемели при проф. Гуидо Костаманя. Член на Бългаското дружество по Гастроентерология, на Българската асоциация по ултразвук в медицината, на Българската асоциация по изучаване на черен дроб, На Европейската асоциация по изучаване на черен дроб.

От 2019г доц. Цонев има научна степен Доктор по Медицина и е член на Управителния съвет на Дружеството по Хепатология.

Доц. Цонев е член в Експертен съвет към МЗ за профилактика, диагностика и лечение на хронични хепатити, член на Управителния съвет на Българското дружество по Гастроентерология и на Управителния съвет на Българската асоциация за изучаване на черен дроб.

В момента доц. Цонев е главен асистент към клиниката по Гастроентерология на болница Токуда.

Научните интереси на доц. Цонев са в областта на хепатологията. С лечение на хронични вирусни хепатити се занимава от 2004 до днес. Публикации в наши чужди списания.

Центъра по Хепатология на МБАЛ-Токуда, който ръководи доц. Цонев е един от водещите в страната за лечение на хроничните вирусни хепатити.

Телефони за записване на часове : 02 4044917, 02 4034950, 02 4034000
контакти
Адрес: гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б
(МБАЛ "Токуда Болница София")
Тел.: 02/ 403 4000; 02/403 4917