Проф. Д-р Георги Тодоров Тодоров дм - Хирург София, носител на орден "Стара планина" първа степен
за специалиста
Професор Георги Тодоров е специалист по коремна хирургия с доказан опит.
Ръководител на ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД град София, ул "Здраве" 2 ( в сградата на Майчин дом).
Началник на Университетската Клиника по хирургически болести – Втора хирургия от 2012 г. до 2021 г.
Ръководител на Университетската катедра по хирургия към Медицински Факултет към Медицински Университет – София от 2012 г. до 2021 г.
Практикува и в МБАЛ Надежда /болница за женско здраве/ в град София.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
– 1979 г. – Висше медицинско образование Медицинска Академия, гр. София
– 2009 г. – Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве
Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
1986 г. – Специализация по обща хирургия
УМБАЛ “Александровска”, гр. София
Катедра по Хирургия специалност „Обща хирургия”

1993 г. – Специализация по лапароскопска хирургия
Rottenburg Wume, Германия
Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wumme), Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Gottingen, Chirurgische Klinik fur Allgemein- und Тhoraxchirurgie

Practical hands-on clinical training course in “Laparoscopic Surgery” in the Academic Teaching hospital of Gottingen University, Germany

1993 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Аmsterdam, Холандия
Free University Hospital, Department of Surgery “Laparoscopy in General Surgery” Postgraduate Course

1994 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Cleveland, Ohio, САЩ Лапароскопска ингвинална херниопластика

1995 г. – Специализация по торакоскопска хирургия
Wurttemberg, Германия Landesversicherungsanstalt Wurttemberg, Klinik Schillerhohe, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie ”Videoassistierte Thoraxchirurgie”

1996 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Еrasmus University – Rotterdam, Холандия Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия

1998 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Chirurgische Arbeitsgemeinschaft fur Endoscopie der Deutchen Gesellschaft fur Chirurgie – Workshop “Endoscopic Repair of Groin Hernia” im Aesculapium – Тuttlingen, Германия Лапароскопска ингвинална херниопластика

2000 г. – Клинична онкология Athens, Гърция International Assosiation of Surgeons and Gastroenterologists – International Postgraduate School of IASC Postgraduate Course on “Clinical Immunotherapy in Cancer, Pancreatic cancer Today and Technical Advances in Liver Surgery”

2008 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Stockholm, Sweden, June 2008 „NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery”

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
Дисертационен труд – „Мястото на ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в хирургичното лечение на надбъбречната патология”
ВАК, Диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР” – 30067/19.12.2005 по научна специалност 03.01.37 – „Обща хирургия”

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
„Радиоизотопен метод за коплексно изследване на болни след оперативна интервенция на щитовидната жлеза”, рег. N 4067/27.11.1986 г. – А.Коев, М. Гавраилов, Н.Пешев, Б. Младенов, Г. Тодоров – Удостоверение N 4067/27.11.1986, издадено от Медицинска Академия, Президиум на основание чл.57 от Закона за изобретенията и рационализациите; на основание чл. 72 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Рационализатор”

ИЗОБРЕТЕНИЯ
„Метод за хирургично лечение с хиперпаратиреоидизъм чрез автотрансплантация на паращитовидни жлези – рег. N 79370/15.03.1989 г. – Удостоверение N 79370/15.03.1989 г., издадено от Институт за изобретения и рационализации „ИНРА”; на основание чл. 69 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Изобретател”

НАУЧНИ ТРУДОВЕ
Участия в авторския колектив на 7 учебника за студенти и специализанти по хирургия. Автор на една монография и над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на общата, ендокринната, миниинвазивната хирургия

ХИРУРГИЧНИ ДЕЙНОСТИ

- Лапароскопско лечение на болестно затлъстяване
- Лапароскопско лечение на заболяванията на чревния тракт
- Лапароскопско лечение на заболяванията на стомаха
- Лапароскопско лечение на заболяванията на панкреаса
- Лапароскопско лечение на заболяванията на черния дроб
- Лапароскопско лечение на заболяванията на слезката
- Лапароскопско лечение на хернии на предната коремна стена
- Лапароскопско лечение на хиатални хернии
- Лапароскопско лечение на заболяванията на апендикса
- Лапароскопско лечение при онкологични заболявания
- Хирургично лечение на заболяванията на млечната жлеза
- Хирургично лечение на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези
- Хирургично лечение на заболяванията в аналната област и хемороиди


ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председател на Българското Хирургическо Дружество (БХД)
Заместник-председател на Секцията по Мини-инвазивна Хирургия на БХД
Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)
Почетен член на Сръбското дружество на Ендоскопските Хирурзи (JUEH)
Член на European Association of Endoscopic Surgery (ЕAES)
Член на International College of Surgery (ICS)

НАГРАДИ

Проф. Тодоров е носител на орден "Стара планина" първа степен.

Награда за особени приноси в развитието на Медицински университет - София - Signum Laudis на лента
Награда на Медицински Факултет София „Проф.д-р Парашкев Стоянов“ за високи постижения в медицинската научна и преподавателска дейност.
Златна Значка – “Пионерска роля в Лапароскопската Хирургия в България” – Българско Хирургическо Дружество, 2005
Грамота на БХД – „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност” –07.10.2010
Първа награда постерна сесия на 19 конгрес на European Association of Endoscopic Surgery, 2011
контакти
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД
Адрес: гр. София ул "Здраве" 2 ( в сградата на Майчин дом)
Моб. тел: 0887 706 484
Тел: 02 895 60 60

Адрес: гр. София, ул. Блага Вест 3 /МБАЛ Надежда/
Моб. тел: 0887 706 484
Тел.: 02 441 79 70
0882 193 970 в МБАЛ Надежда
Е-mail: [email protected]
Галерия