д-р Мария Христоскова - Ендокринолог София
за специалиста
Д-р Мария Христоскова е завършила Медицина в Медицинския университет, София през 1987 г. Специалност Вътрешни болести придобива през 1996 г., а през 2008 г. взима специалност Ендокринология и болести на обмяната.
От 2000 г. д-р Христоскова е управител на “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация – Костенец“ ЕООД в Костенец, а от 2008 г. практикува като лекар ендокринолог в ДКЦ Асцендент.

Д-р Христоскова е специалист с дългогодишен опит в областта на ендокринологията.

Д-р Мария Христоскова провежда медицински прегледи и консултации и назначава лечение в своя кабинет в гр София.
медицински курсове и симпозиуми
Д-р Христоскова е преминала редица курсове за допълнителна квалификация, сред които:

- Курс по Здравен мениджмънт – Актуални проблеми на управлението на лечебните заведения като търговски дружества;
- Основи на болничното управление;
- Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването;
- Курс по Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейк-микс подходи;
- Курс по Абдоминална ехография;
- Курс по Ехография на шийна област;
- Курс по Ултразвукова диагностика в ендокринологията;
- Курс по Лечение на захарен диабет-възможности и перспективи;
- Курс по Практическа диабетология-актуални въпроси при лечението на захарен диабет;
- Курс по съвременни аспекти на инсулиновото лечение при захарен диабет.

Като редовен участник в симпозиуми и конгреси д-р Мария Христоскова взема участие в:

- Национален конгрес по Ендокринология;
- Национален Ендокринологичен симпозиум по горещи точки в ендокринологията;
Симпозиуми по: Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза; Национални диабетни дни; Ендокринни хипертонии; Захарния диабет-стратегии за по-добър контрол; IV Национален симпозиум по Ендокринология-Метаболитен синдром.
услуги
- Вътрешни болести
- Ендокринология и болести на обмяната
- Ехографска диагностика с цветен доплер
- Хомеопатия
- Биоимпедансметрия
- BEMER - терапия
контакти
Адрес: гр. София, ул. Бачо Киро № 47 / ДКЦ Асцендент/
Телефон: 0889 306 197
Email: [email protected]

Уеб страница/и
https://www.ascendent.bg