Проф. д-р Людмил Бояджиев, д.м.н. – Кардиохирург София
за специалиста
Проф. д-р Людмил Бояджиев, д.м.н. е специалист по кардиохирургия.

Началник е на Клиниката по кардиохирургия към МБАЛ „Националната Кардиологична болница“ в град София. Под негово ръководство са извършени над 15 000 сърдечни оперативни интервенции.

Образование
През 1977 г. завършва медицина в Медицински университет в град София.
Има две придобити специалности – Хирургия и Кардиохирургия.
През 2003 г. придобива научна степен „Доктор на Медицинските науки“.
През 2004 г. става Магистър по здравен мениджмънт.
Експерт е по оценка и акредитация на лечебните заведения за болнична помощ и ДКЦ.

Следдипломна квалификация със специализация с продължаващ интензивен контакт в:
– Тексаския кардиологичен институт, Хюстън, САЩ
– Университетска клиника, Франкфурт, Германия
– Аалст, Белгия
Хоноруван професор е в Университета на гр. Брюксел.

Членства в международни дружества:
– Европейска асоциация по сърдечна и гръдна хирургия
– Международно дружество по сърдечни трансплантации
– Международно дружество по ангиология
– Кардиологично хирургично общество „КУЛИ“
– Член на хуманната комисия при Виенски Икономически Форум

Професионален опит:
През 1986 г. извършва първата в България трансплантация на възрастен пациент.
За първи път в България реализира операция на реваскуларизация на биещо сърце .
Първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с артерия мамария интерна като графт.
Въвежда и използва най-съвременни методи за протекция на миокарда при сърдечни операции. Въвежда и използва редица нови и съвременни методи при лечението на исхемична болест на сърцето и усложненията й.
контакти
Адрес: гр. София, ул. Коньовица 65
Тел.: 02/ 822 33 49
Е-mail: [email protected]


Галерия
Уеб страница/и
http://www.hearthospital.bg