Д-р Радослав Славчев - лицево-челюстен хирург - София
за специалиста


Специалист по Лицево-челюстна хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.


Завеждащ Лицево-челюстна хирургия

Един от основателите на Токуда болница София - Декември 2006 г.
Основава отделението по Лицево- челюстна и пластична хирургия при старта на Токуда Болница София.
Завършва МУ-Пловдив през 1987 г. Първата си специалност „Стоматология” получава през 1990 г. в МУ-София. През 2000 г. защитава втората си специалност лицево-челюстна хирургия - МУ-София.

От 1987 г. до 2006 г. преминава през множество специализации в страната и чужбина:

1987 г. - Клиника по лицево-челюстна хирургия”, ВМА - София
1990 г. - Клиника по пластична и рекунструктивна хирургия”, МА - София
1994 г. - Лицево-челюстна хирургия към Клиника по неврохирургия, СБСИМ „Пирогов” - София
1994–1999 - Специализация по Лицево-челюстна хирургия в катедрата по Лицево-челюстна хирургия СФ, МУ -Пловдив.
1999–2000 - Франция, Париж - специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в болница „Фош” в екипа на д-р Д. Кръстинова
2000 – Ница, Франция - Висш курс по хирургична анатомия, д-р Кръстинова, проф. Сантини
2000-2001 г. - Инсбрук, Австрия, „Университетска болница принц Леополд” – специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия в екипа на проф. Валдхарт.
2002-2005 – Париж, Франция - допълнителни квалификационни курсове за обучение по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в екипа на д-р Кръстинова
2006 г. – Япония (Токио, Осака, Фукуока, Камакура) - специализация в болниците на Tokuchukai Medical Corporation

Професионална реализация:

Започва професионалния си път в с. Ягода, обл. Стара Загора през 1987г.
От 1989 до 1994 г. работи в хирургична стоматология към Висш медицински институт, Стара Загора.
През 1994 г. завежда сектор по Лицево-челюстна хирургия в Университетска болница, Тракийски университет, Стара Загора.
След конкурс през 1996 г. е избран за редовен асистент към Катедра Обща и оперативна хирургия в Тракийски университет, впоследствие е избран за старши асистент.
От 2001 до 2006 г. завежда сектор Лицево-челюстна хирургия към Клиниката по Неврохирургия при Тракийски университет.
От 2006 г. основава и завежда отделението по Лицево-челюстна и пластична хирургия в Токуда Болница София.

Членства в професионални организации:

Редовен член на Европейската асоциация по черепно-челюстно лицева хирургия (ЕACMFS)
Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.
Автор на над 20 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Участник и лектор в множество български, европейски и световни форуми и конгреси в областта на лицево-челюстната, черепно–челюстно-лицевата хирургия.

КОНТАКТИ


Д-р Радослав Славчев – Лицево-челюстен хирург - София
Адрес: гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б
Имейл: [email protected]
Телефон: +359 888 26 15 79

Галерия