Доц д-р Желю Димов - Лицево-челюстен хирург, оториноларинголог София
за специалиста
Новият началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия и оториноларингология, в УМБАЛ „Св. Анна“- София АД е д-р Желю Димов н.с. I
Д-р Димов има специалност Лицево-челюстна хирургия и Орална хирургия и е специализирал в Мюнхен и Москва. Бил е началник на отделение ЛЧХ при Клиника по неврохирургия в УМБАЛСМ Пирогов.

Образование:

1989г. Специалност-Лицево-Челюстна Хирургия
1986г. Специализация-3м.гр Мюнхен
1985г. Специализация-3м гр.Москва
1985г. Специалност-Хирургична Стоматология
1981г. Научен сътрудник – III степен
1975г. Стоматологичен факултет-гр София

Професионален опит:
1997г-до сега- Началник отделение ЛЧХ при КНХ УМБАЛСМ Пирогов
1980г.-до сега -УМБАЛСМ Пирогов Отделение по ЛЧХ
1978г. -Стоматолог IV градска болница
1975г.-1978г. -Стоматолог по разпределение гр.Тервел и с.Спасово

Езикови умения: Немскиезик-говорим и писмен-мн.добре
Руски език-говорим и писмен-мн.добре
контакти
Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов №1, УМБАЛ Св. Анна
гр. София, ул. Ген. Тотлебен №21, Пирогов, ет. 1, Клиника по неврохирургия
гр. София, ул. Козяк 1, УБ Лозенец
Тел: 0888 51 71 59
e-mail [email protected]