ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Хирург
https://www.spine-center.bg
Адрес: София, бул. Николай Столетов № 67А, ет. 8, СБАЛ Гръбначен център, в сградата на V-та МБАЛ София
Тел.: 02/ 9170 950; 02/ 9170 961
Mобилен: +359 889 797 794
Fax.: 02/ 9170 951

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Панайот Хитов” № 30
Тел.: 046 661 530
Моб.тел.: 0889 221 390

Адрес: УМБАЛ "Пълмед"
Пловдив, ул. Перущица 1 А
Телефон: 0885 77 39 39

тел.: 0886/838 000 ; 0887/128 855
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 100 - МБАЛ Света Анна

Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Тел.: 02/ 9230236
Е-mail: [email protected]

Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов №1, УМБАЛ Св. Анна
гр. София, ул. Ген. Тотлебен №21, Пирогов, ет. 1, Клиника по неврохирургия
гр. София, ул. Козяк 1, УБ Лозенец
Тел: 0888 51 71 59
e-mail [email protected]

гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, УМБАЛ Св. Георги, ет.8
гр. Пловдив, ул. Съединение №42, ДКЦ 5, ет. 2, каб. 14
гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №60, УМБАЛ Пълмед - Съдова хирургия
Тел: 0899 61 39 25

тел.: 0886 63 16 50
Адрес: гр. Пловдив, бул.Никола Вапцаров 23А
E-mail: [email protected]

Адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, /УМБАЛ СВ. Георги/
Тел: 0888 049970
e-mail: [email protected]

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66,
Телефон: 089 8418431


РЕКЛАМИ