ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
КАТЕГОРИИ
Дентални лекари
Адрес: гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 194, вх. Б, партер
Телефон: 0889 53 27 81
E-mail: [email protected]

Тел.: 0889 550 807
Адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 10Б

Адрес: гр. София, ул. Странджа 109
Адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 5
Тел.: 02/ 8 335 447; 0888 941 258

Адрес: гр.Пловдив, ул.”Волга” 41
Тел.: 032 59 14 18
Моб. тел.: 0898 43 33 75

Д-р Венета Маринова Гергова – Лекар дентална медицина
Адрес: с. Врачеш, ул. Бузлуджа 50
Моб.тел.: 0887 367 123

Адрес: гр. Пловдив, ул. Рашко Петров №3, ет. 1
Тел.: 032 628 996
Моб. тел.: 0897 891 981
E-mail: [email protected] abv.bg

http://dr-stefan-manchev.zona.bg
Адрес: гр. Велико Търново, ул.”Ален мак”6А , вх.Б
Тел.: 062 600 660
Моб. тел.: 0885 355 706
E-mail: [email protected] abv.bg

Адрес: гр. София, ул. Козлодуй 49
Моб.тел.: 0884 220 957
E-mail: [email protected] abv.bg

Тел.: 0887 286 368; 032 628 601
E-mail: [email protected] abv.bg
Адрес: гр. Пловдив, бул. Руски 57

http://marinovadental.com
Адрес: гр. София, кв. Изток ул. Атанас Делчев №11 ет.1
Тел.: 02 971 71 21
Моб. тел.: 0887 883 422
Е-mail: [email protected]

РЕКЛАМИ